[ kamalanon112233@gmail.com ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กมลานนท์ จับใจสุข
ชื่อเล่น : 
นุ่น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/2/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
kamalanon112233@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ม.บัวทองธานี
อำเภอ : 
บางบัวทอง
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
11110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0655214345
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น