[ chacow ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ชาแมน กล้วยหวาน
ชื่อเล่น : 
แมน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/3/2530
อายุ : 
31
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
zeygoodbye94@gmail.com  
ที่อยู่ : 
47/1
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 
37000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0952472200
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา