ชื่อ - นามสกุล :ครูเกษณี นาคเกิด
ตำแหน่ง :คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :