ชื่อ - นามสกุล :ครูวรรณวิภา ฉลาด
ตำแหน่ง :คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :