หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกประวัติปฏิบัติงานของข้าราชการครู Logbook Teacher
โดย : admin
อ่าน : 278
พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกประวัติปฏิบัติงานของข้าราชการครู Logbook  Teacher และการเขียนรายงานผลงานที่เปิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)  ณ ห้องประชุมศิลาภิรม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี