หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ทอสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-NET งานแนะแนว
โดย : admin
อ่าน : 310
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการ แนะแนวในหัวข้อ "เลือกอย่างไร..ที่ใช่เรา" และการทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-NET ขึ้นเพื่อที่นักเรียนจะได้รับการทดสอบและประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนสอบ O-NET จริง นั้น งานแนะแนวเล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์กับนักเรียนชั้นมัธยมสาปีที่ 6 ที่จะได้มีโอกาสแก้ไขและปรับปรุงวิชาเรียนที่นักเรียนยังไม่พร้อมให้พร้อมมากยิ่งขึ้น  งานแนะแนว ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาสาสตร์ และคณะกรรมการวิชาการได้กำหนดให้จัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศิลา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์