หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11
โดย : admin
อ่าน : 334
อังคาร ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฯ ปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และท่านรองผู้อำนวยการฯ ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัยดับที่ 1 ในครั้งนี้ด้วยครับ


ภาพทีมงานโสต / ข่าว webmaster