หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 3066
อังคาร ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มารายงานตัวและรับเอกสารในวันที่ 3 เมษายน 2562 ในเวลา 8.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มารายงานตัวและรับเอกสารในวันที่ 6 เมษายน 2562 ในเวลา 8.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

**หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์